• ORGANIZATOR:    

Zapisy - Mały Geniusz Ida Czerwcowa. Stop rakowi piersi

Dane rodzica/opiekuna prawnego:
Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Dane dziecka:
Imię:
Nazwisko:
Przedszkole:
Zapis na:
Warsztaty robotyczno elektroniczne
Laboratorium chemiczne


Uwaga

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego oraz nieodpłatne użycie wizerunku.